Piz Buin

Za ta pohodniško značko morat dosezit 1 točk.