Berlin > 100

Za ta pohodniško značko morat dosezit 6 točk.