Top of Austria

Za ta pohodniško značko morat dosezit 9 točk.