Top of Germany

Za ta pohodniško značko morat dosezit 16 točk.