Lamský trojúhelník - Bavorský les

Chodit mořem lesa - zde ukazuje Bavorský les svou nejkrásnější tvář: Ať už z vrcholu krále Bavorského lesa Velkého Javoru, z hraniční hory se Šumavou, Velkého Ostrého nebo z vrchu Riedelsteinu - výhled na les a jeho ostrovy (údolí) je jedinečný. Po predikátové Zlaté stezce můžete jít doslova „přes osm tisícovek" za jeden den, znovu a znovu s výhledem na údolní obce Arrach, Lam a Lohberg. Udělejte si dovolenou se skutečnou přidanou hodnotou: Hosté využívají bezplatný autobus a vlak v regionu a turistickým autobusem se dostanou až na sousední navazující Šumavu.